Projekts „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotajiem”

Rugāju novada pašvaldība aicinās iedzīvotājus iesaistīties veselības veicināšanas pasākumos

Rugāju novada iedzīvotājiem no 2017. gada maija līdz 2019. gada jūnijam būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenos Rugāju novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus.

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotajiem” mērķis ir veicināt Rugāju novada sabiedrības veselības paradumu maiņu un palielināt personīgo līdzdalību par savu veselību un dzīves kvalitāti, iesaistot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, izmantojot secīgu veselības veicināšanas pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējīgas attīstības vērtībās.

Aktivitātes, kurās plānots iesaistīt vairāk nekā 450 iedzīvotājus, norisināsies visā Rugāju novada teritorijā. Regulāri tiks rīkoti semināri un interaktīvas nodarbības par slimību profilakses jautājumiem un veselīgu uzturu; meistarklasēs varēs smelties zināšanas veselīga ēdiena pagatavošanai; būs arī ģimeņu sporta pasākums, fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumi visai sabiedrībai un fizioterapeita nodarbības. Informatīvi pasākumi un interaktīvas nodarbības par dažādām veselības veicināšanas tēmām ir paredzētas arī skolās un bērnudārzos ka arī tiks rīkotas vasaras nometnes.

Projekta ietvaros plānots iegadāties inventāru bērnu vingrošanas grupām, nūjošanas grupas inventāru, strītbola turnīra organizēšanai nepieciešamo aprīkojumu, inventāru ģimeņu sporta festivālam kā arī nepieciešamos materiālus projektu nedēļai skolās un uztura mācību praktiskajām nodarbībām.

Realizējot šo projektu, pašvaldība vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai paradumu maiņai.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 30 709,00 eiro. No tām 85% jeb 26 102,65 eiro ir ESF līdzfinansējums, bet 15% jeb 4606,35 – valsts budžeta līdzekļi.

Lai iepazītos ar visām 2017. gada aktivitātēm, skatiet projekta darba plānu.


Rugāju novada iedzīvotājiem no 2017. gada maija ir bijusi iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īsteno Rugāju novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus. Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotajiem” mērķis ir veicināt Rugāju novada sabiedrības veselības paradumu maiņu un palielināt personīgo līdzdalību par savu veselību un dzīves kvalitāti, iesaistot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, izmantojot secīgu veselības veicināšanas pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējīgas attīstības vērtībās. Šobrīd jau ir noslēgušies dažu nodarbību cikli, taču nākošgad tie atkal turpināsies. Plašāka informācija ŠEIT.


Rugāju novada iedzīvotājiem jau no 2017. gada maija ir bijusi iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurusīsteno Rugāju novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus. Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVOVESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotajiem” mērķis ir veicināt Rugāju novada sabiedrības veselības paradumu maiņu un palielināt personīgo līdzdalību par savu veselību un dzīves kvalitāti, iesaistot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, izmantojot secīgu veselības veicināšanas pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējīgas attīstības vērtībās. Arī 2018. gads aizvadīts aktīvi, izmantojot projekta dotās iespējas. Plašāka informācija ŠEIT.


Rugāju novada iedzīvotājiem jau no 2017. gada maija ir bijusi iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurusīsteno Rugāju novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus. Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVOVESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotajiem” mērķis ir veicināt Rugāju novada sabiedrības veselības paradumu maiņu un palielināt personīgo līdzdalību par savu veselību un dzīves kvalitāti, iesaistot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, izmantojot secīgu veselības veicināšanas pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējīgas attīstības vērtībās. Arī 2019. gads aizvadīts aktīvi, izmantojot projekta dotās iespējas.


Projekta ietvaros piedāvātās aktivitātes 2019. gada martā

Projekta ietvaros piedāvātās aktivitātes 2019. gada aprīlī

Projekta ietvaros piedāvātās aktivitātes 2019. gada maijā

Projekta ietvaros piedāvātās aktivitātes 2019. gada jūnijā

Projekta ietvaros piedāvātās aktivitātes 2019. gada oktobrī

Projekta “Dzīvo vesels! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem” aktivitātes īstenotas.Projektu vadītāja
LONIJA MELNACE
Tālrunis: 27850898
E-pasts: projekti@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)