Zobārstniecības kabinets

Zobārste
SVETLANA PUKA
Tālrunis: 26353206
(Liepu iela 4, Rugāji)
Ceturtdienāsno plkst.10.00 - 15.00