Vispārējā un juridiskā nodaļa

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Nodaļas vadītājs

Guntars Pipurs

64507246

guntars.pipurs@rugaji.lv

Lietvede

Ausma Duļevska

64521348

27840305

lietvede@rugaji.lv

Juriskonsulte

Diāna Spīča

20120806

diana.burka@rugaji.lv

Datoradministrators

Jānis Zalāns

26383351

admin@rugaji.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Agrita Luža

25446474

agrita.luza@rugaji.lv

kurmenite1@inbox.lv

Sekretāre

Arnita Pugača

27832856

dome@rugaji.lv

Valsts un pašvaldību vienotais klientu

apkalpošanas centrs Lazdukalna pagasta pārvaldē (Bērzu ielā 8)

Velta Leone

25446353NOLIKUMS