Testamentu apliecināšana un glabāšana

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 36, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

(atrodas ēkas 2. stāvā, ieeja no pagalma autostāvvietas puses)

Elektroniski

e-pasts: rugajupt@inbox.lv

Informācija par pakalpojumu

Testamentu apliecināšana un pieņemšana glabāšanā:
-testamentu ierakstīšana testamentu grāmatā;
-privātu testamentu pieņemšana glabāšanā un akta ierakstīšana testamentu grāmatā par testamenta pieņemšanu glabāšanā;
-glabāšanā nodoto testamentu atsaukumu pieņemšana;
-testamentu grāmatā ierakstītā akta izraksta izsniegšana testatoram;
-testamentu grāmatā ierakstīta akta atsaukuma pieņemšana.

Notariālās darbības cilvēka slimības gadījumā veic arī viņa dzīvesvietā.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Sazināties ar Bāriņtiesas priekšsēdētāju telefoniski, lai precizētu nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojuma maksa

Testamenta sastādīšana vai atsaukšana

EUR 18,50

Testamenta pieņemšana glabāšanā

EUR 34,15

Reglamentējošie normatīvie akti

Bāriņtiesu likums.


Uzziņas un informācija

Tālrunis: 26667258 (Rasma Piliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja)

e-pasts: barintiesa@rugaji.lv