Rugāju sporta centrs

Rugāju sporta nams tika atklāts 2006. gada 25. februārī Balvu rajona Rugāju pagastā. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009. gadā tika izveidots Rugāju novads. Ar Rugāju novada domes 2010. gada 25. februāra lēmumu tika reorganizēts Rugāju sporta nams, izveidojot Rugāju novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi „Rugāju sporta centrs”, kas ir Rugāju novada domes dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes izglītības iestāde.

Rugāju sporta centrā ietilpst sekojoši sporta infrastruktūras objekti:

  • sporta zāle;
  • stadions;
  • hokeja laukums.

Sporta centra darbības pamatvirzieni ir:

  • bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana (basketbols, vieglatlētika);
  • interešu izglītības programmu īstenošana (svarbumbu sports);
  • novada sporta aktivitāšu īstenošana.