Sporta zāle

Rugāju sporta centra sporta zāle tika atklāta 2006. gada 24. februārī. Tajā atrodas:

  • basketbola laukums;
  • volejbola laukums;
  • trenažieru zāle;
  • galda spēļu sektors;
  • tribīnes ar 150 sēdvietām;
  • 100 stāvvietas balkonā;
  • ģērbtuves (dušas, WC).

Sporta zāli izmanto:

  • Rugāju novada vidusskola – notiek sporta stundas, sporta un interešu izglītības pulciņi, dažādi ārpusstundu sporta pasākumi;
  • Rugāju sporta centrs – īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas basketbolā un vieglatlētikā, kā arī interešu izglītības programmu svarbumbu sportā;
  • Rugāju novada iedzīvotāji – aktīvai atpūtai brīvajā laikā.