Rugāju novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Rugāju sporta centrs"

Rugāju sporta centrs ir Rugāju novada domes dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

Sporta centra darbības mērķis ir veidot un attīstīt sporta izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda persinības veidošanas procesā.

Sporta centra galvenās funkcijas:

 • - sporta stundu nodarbības;
 • - treniņnodarbības basketbolā, vieglatlētikā;
 • - interešu izglītības pulciņu nodarbības;
 • - nodarbības pieaugušajiem basketbolā un volejbolā;
 • - nodarbības trenažieru zālē;
 • - nodarbības veselības grupai.

Rugāju sporta centrā ietilpst sekojoši sporta objekti:

 • - Sporta halle
 • - Stadions
 • - Pludmale
 • - Hokeja laukums

Rugāju sporta centrs īsteno sekojošas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

 • - Basketbols
 • - Vieglatlētika
 • - Interešu izglītība:
 • - Svarbumbu celšana
Rugāju sporta centra direktore
INITA BRIEDE
Tālrunis: 20277331
E-pasts: sportacentrs@rugaji.lv
(Kurmenes iela 87a, Rugāji)


Pirmdienās
Apmeklētājus pieņem:

no plkst. 11.00 - 14.00


NOLIKUMS