Skujetnieku feldšeru veselības punkts

Feldšerpunkts ir pašvaldības izveidota iestāde ambulatorās palīdzības un medicīnas pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, kuru vada sertificēts ārsta palīgs (feldšeris). Feldšerpunkta darbības mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju veselības aizsardzību un medicīniskās aprūpes pieejamību tuvāk dzīvesvietai.

Feldšerpunktam ir noteiktas šādas funkcijas:

- nodrošināt iedzīvotāju primāro un sekundāro veselības aprūpi;

- sniegt konsultācijas un ieteikumus iedzīvotājiem veselības aprūpes jomā;

- dokumentēt un analizēt Feldšerpunkta praktisko un saimniecisko darbību.


Ārsta palīgs (feldšere)
LIDIJA LOGINA
Tālrunis: 26562146
E-pasts: lidijalogina@inbox.lv
Darba laiks: no plkst. 8.30 - 17.00
(Liepu iela 4 -3, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00


NOLIKUMS