Saistošie noteikumi

Pašvaldības nolikums

Nr.

Nosaukums

Stājas spēkā

07/2013

Rugāju novada pašvaldības nolikums

Paskaidrojuma raksts

19.08.2013.

15/2013

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums"

21.11.2013.

01/2014

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums"

16.01.2014.

07/2014

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums"

16.10.2014

06/2016

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums"

18.06.2016.

02/2017 Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 “Rugāju novada pašvaldības nolikums” 04.07.2017.
03/2018 Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”

21.04.2018.
09/2019 Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”

19.09.2019.
04/2020 Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums” 31.03.2020.
03/2021 Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums” 18.02.2021.
04/2021 Grozījums Rugāju novada domes 2013. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”

18.03.2021.

07/2013

„Rugāju novada pašvaldības nolikums"

19.08.2013.

konsolidētā versija

Teritorijas plānošana

Nr.

Nosaukums

Stājas spēkā

16/2009

Par Rugāju novada teritorijas plānošanu

16.09.2009.

08/2010

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rugāju novadā

17.06.2010.

10/2010

Rugāju novada teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku apsaimniekošana un sanitārā kopšana

15.07.2010.

11/2013

Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10/2010 „Rugāju novada teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku apsaimniekošana un sanitārā kopšana"

01.01.2014.

10/2010

Rugāju novada teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku apsaimniekošana un sanitārā kopšana

15.07.2010.

konsolidētā versija

08/2016 Par ielu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rugāju novadā
Paskaidrojuma raksts

Informatīvais materiāls

30.11.2016.

Nekustamais īpašums

Nr.

Nosaukums

Stājas spēkā

1/2010

Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanu Rugāju novadā

19.01.2010.

5/2010

Grozījumi Rugāju novada domes 2012.gada 18.marta saistošajos noteikumos „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanu Rugāju novadā”

18.03.2010.

19/2010

Grozījumi Rugāju novada domes 2012.gada 18.marta saistošajos noteikumos „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanu Rugāju novadā”

16.12.2010.

14/2013

Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Rugāju novadā"

23.09.2013.

02/2015 Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Rugāju novadā" 28.08.2015.

01/2010

Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Rugāju novadā

19.01.2010.

konsolidētā versija

09/2016

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rugāju novadā

Paskaidrojuma raksts

01.01.2017.

20/2013

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo māju palīgēkām Rugāju novadā

19.12.2013.

Uzņēmējdarbība

Nr.

Nosaukums

Stājas spēkā

12/2010

Par tirdzniecību publiskās vietās Rugāju novadā

26.08.2010.

16/2013

Par pašvaldības nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Rugāju novadā

21.11.2013.

Sociālā palīdzība

Nr.

Nosaukums

Stājas spēkā

08/2013

Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem

23.09.2013.

10/2014

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem"

18.12.2014.

01/2016

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”

02.03.2016.

04/2016

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”

Paskaidrojuma raksts

01.06.2016.

9/2017 Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 01.01.2018.
3/2020 Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 27.06.2020.
07/2020 Grozījums Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr. 8/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 03.10.2020.

08/2013

Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem


23.09.2013.

Konsolidētā versija

09/2013

Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem

23.09.2013.


05/2016

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”

Paskaidrojuma raksts

01.06.2016.

8/2017 Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” 23.12.2017.

7/2016

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”

Paskaidrojuma raksts

01.10.2016.


05/2018 Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” 01.08.2018.
06/2019 Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”

31.05.2019.
09/2013
Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem 23.09.2013. Konsolidētā versija

04/2010

Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Rugāju novadā

18.03.2010.

06/2015

Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Paskaidrojuma raksts

03.02.2016.

7/2017 Grozījums Rugāju novada domes 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”

23.12.2017.
06/2015 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 21.01.2016.
Konsolidētā versija

02/2016

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Paskaidrojuma raksts

02.03.2016.

04/2018 Grozījums Rugāju novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2016 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 01.08.2018.
02/2016 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 02.03.2016.
Konsolidētā versija
04/2019 Aprūpes mājas pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā 31.05.2019.
01/2020 Grozījums Rugāju novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 “Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā” 28.02.2020.
08/2020 Grozījums Rugāju novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 “Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā” 03.10.2020.
04/2019 Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā 28.02.2020.
Konsolidētā versija
06/2020 Par palīdzību audžuģimenēm

Paskaidrojuma raksts
03.10.2020.

Sabiedriskā kārtība

Nr.

Nosaukums

Stājas spēkā

02/2013

Administratīvās atbildības noteikumi

17.01.2013.

13/2013

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Administratīvās atbildības noteikumi"

23.09.2013.

02/2013

Administratīvās atbildības noteikumi

17.01.2013.

konsolidētā versija

Atkritumu apsaimniekošana

Nr.

Nosaukums

Stājas spēkā

02/2011

Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā

19.05.2011.

12/2013

Grozījumi Rugāju novada domes 2011.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.2/2011 „Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā"

23.09.2013.

02/2011

Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā

19.05.2011.

konsolidētā versija

Vides aizsardzība

Nr.

Nosaukums

Stājas spēkā

06/2010

Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Rugāju novadā

20.05.2010.

02/2019 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rugāju novada pašvaldībā 30.03.2021.
11/2020 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rugāju novadā 26.02.2021.

Citi noteikumi

Nr.

Nosaukums

Stājas spēkā

04/2015

Par Rugāju novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Paskaidrojuma raksts

07.12.2015.