Saimnieciskā nodaļa

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Nodaļas vadītāja

Līga Cepurniece

29342304

liga.cepurniece@rugaji.lv

Vadītāja vietniece

Dzidra Šmagre

26382209

dzidra.smagre@rugaji.lv

Elektriķis

Aivars Cibulis

27808286


Autobusa vadītājs

Valdis Blūms

27805482


Autobusa vadītājs

Jānis Lesnieks

27863348


Autobusa vadītājs Intars Stablenieks 28705219

NOLIKUMS