Lazdukalna Saieta nams

Lazdukalna saieta nams atklāts 2011. gada 19. novembrī. Tā darbība tiek virzīta uz iedzīvotāju vēlmju un vajadzību apmierināšanu pēc pieprasītā kultūras pasākumu klāsta, aktualizējot arī tradicionālo kultūru, kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un dokumentēšanu. Par notiekošajiem kultūras pasākumiem un norisēm regulāri tiek informēti dažādi masu mediji. Lazdukalna saieta nama telpas ir iespēja arī izīrēt privātiem pasākumiem.

Lazdukalna saieta nams aicina un gaida ikvienu, kas vēlas pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, priecēt novada iedzīvotājus, uzkrāt pieredzi un gūt gandarījumu!


Lazdukalna saieta namā aktīvi darbojas vairāki pašdarbnieku kolektīvi:

- Rugāju novada Lazdukalna pagasta dramatiskais kolektīvs „Zibšņi”. Kolektīva vadītāja Arnita Rakstiņa. (Mēģinājumi: piektdienās, sestdienās)

- Rugāju novada Lazdukalna pagasta etnogrāfiskais ansamblis „Benislava”. Kolektīva vadītāja Reģīna Čudarāne. (Mēģinājumi: trešdienās)

- Rugāju novada Lazdukalna pagasta senioru deju kopa „Tonuss”. Kolektīva vadītāja Lūcija Jermacāne. (Mēģinājumi: trešdienās)

- Rugāju novada Lazdukalna pagasta garīgās mūzikas vokālais ansamblis „Sonāte”. Kolektīva vadītāja Aija Ikstena. (Mēģinājumi: otrdienās)

Lazdukalna saieta namā norisinās arī teātra izrādes, koncerti, izstādes, kā arī notiek daudzas jautras balles, kurās ir uzstājušās tādas grupas kā: ”Ginc un Es”, „Galaktika”, Kaspars Makss, Ainārs Lipskis, „Patriot.lg”, „Draugi”, Zintis Krakops, Aigars Kaupužs, „Labais tonis”, „Kontrasts” “Ceļavējšs”, “Zaļā gaisma”, “Velves” u.c. Saieta namā tiek arī organizēti daudzi Eglaines pamatskolas pasākumi.


Lazdukalna Saieta nams

Adrese: Skolas ielā 3A , Lazdukalna pagasts, Rugāju novads

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Lazdukalna pagasta kultūras darba organizatore Antra Leone
Tālrunis: 26698292
E-pasts: antra.leone@balvi.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: trešdienās no plkst. 10:00 – 14:00


Sekojiet līdzi jaunumiem par Lazdukalna Saieta namu arī:

www.twitter.com/Lazdukalna_SN un www.draugiem.lv/lazdukalns
Lazdukalna Saieta nams 0Lazdukalna Saieta nams 1Lazdukalna Saieta nams 2Lazdukalna Saieta nams 3