Infrastruktūra, mājoklis, zeme

Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadiem izstrādes procesa ietvaros

darba grupas Infrastruktūra, mājoklis, zeme sanāksme

2012.gada 10.februārī plkst.10:00

Rugāju novada domes sēžu zālē, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570

pašreizējās situācijas analīze par infrastruktūru, mājokli, zemi novadā

diskusija par turpmāko septiņu gadu ilgtermiņa prioritātēm, sasniedzamajiem rezultātiem un īstenošanas kārtību

MAJA

Priecāsimies redzēt darba grupas sanāksmē ikvienu iedzīvotāju, kam rūp novada attīstība!

tālrunis uzziņām 25623818, Kļaviņa