Rugāju tautas nams

(Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju novads)


Rugāju novada tautas nams ir sava novada sabiedriskās rosības, tradicionālo kultūras norišu, kultūras un tautas mākslas vērtību uzturēšanas un atpūtas centrs. Sava pamatuzdevuma veikšanai izpilda sekojošas funkcijas:

  • Izstrādā un koordinē kultūras norišu kalendāru pagastā;
  • Sniedz pieteikumu Tautas nama finansēšanai Rugāju novada domē;
  • Organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, iesaistot tos novada kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicina starptautisko sadarbību;
  • Organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisi pagastā;
  • Organizē koncertu, izrāžu, izstāžu darbību;
  • Organizē izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās sfērās;
  • Organizē atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem;
  • Dokumentē Tautas nama izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību;
  • Veic atskaiti par iestādes darbu Valsts Statistikas komitejai, Nemateriālā kultūras mantojuma Valsts aģentūrai, LR Kultūras ministrijai.
Nodaļas vadītāja
GUNTA GRIGĀNE
Tālrunis:
27801493
E-pasts: gunta.grigane@inbox.lv
(Kurmenes iela 87, Rugāji)

Pirmdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
12.00 - 14.00
Apmeklējumu citās dienās lūgums pieteikt.