Rugāju Dāmu vokālais ansamblis

Tieši ar šādu nosaukumu mūsu sieviešu vokālais ansamblis iziet sabiedrībā jau vairāk kā 18. gadus. Taču arī par vokālā ansambļa tradīcijām Rugājos varam runāt jau daudz agrāk, ne tikai kā 18. gadus, kopš to vada Agita Kukurāne. Padomju laikos, kad esošais Tautas nams darbojās kā strādnieku arodbiedrību klubs, tur arī darbojās sieviešu vokālais ansamblis Pētera Sudarova vadībā. Jāteic, ka agrākos gados un arī tagad ansamblis vienmēr ir piedalījies rajona un novada skatēs un guvis labus rezultātus. Kā viens no labākajiem vokālajiem ansambļiem Balvu rajonā Rugāju Dāmu vokālais ansamblis kotējas jau vairākus gadus. Piemēram, 2008. gadā, kad bija Dziesmu svētku gads – ansamblis ieguva 1 pakāpes diplomu ne tikai rajonā, bet arī novadā un ieguva tiesības piedalīties Dziesmu svētku norisēs Rīgā, ko arī izmantoja un kļuva par pilntiesīgu svētku dalībnieku. Protams, aiz visa tā stāv smags, sistemātisks un radošs darbs kā no vadītājas tā no dziedātāju puses. Viņu repertuārā ir bagāts dziesmu pūrs dažādām dzīves situācijām. Vadītāja A.Kukurāne vienmēr izvēlas ne tās vieglākās dziesmas priekš savām dāmām. Tās pamatā ir daudzbalsīgi skaņdarbi. Dziesmu pūrā ir ne tikai latviešu tautas dziesmas un latviešu autoru darbi, bet arī sarežģīti garīgie dziedājumi svešvalodās. Dāmu vokālais ansamblis ir kolektīvs, uz kuru vienmēr var paļauties un zini, ka nepievils, lai arī kādi ciemiņi Rugājus apmeklēs vai Valsts prezidente, vai novadu sakopšanas komisijas u.c. Kolektīva pamatsastāvs ir nemainīgs visus šos gadus. Protams, vadītāja Agita Kukurāne arvien cenšas iesaistīt jaunas balsis un saglabāt ansambļa tradīcijas Rugājos. Jāteic, ka mūsu Dāmas, lai arī daudzām ir pāri pus mūžam vienmēr ir elegantas un skatuviski labi izskatās ne vien izklausās.

damas1

Dāmu vokālā ansambļa 15.gadu jubilejas pasākums 2005.gada 9.aprīlī Rugāju Tautas namā

damas2

Dāmu vokālais ansamblis Viļakā pēc rajona vokālo ansambļu skates 2005.gada 26. februārī

damas3

Dāmu vokālais ansamblis 2005.gada vasarā

damas4

Dāmu vokālais ansamblis 2007.gada Rugāju pagasta svētku pasākumā

damas5

2007.gada Ziemassvētku pasākumā

damas6

Dāmu vokālais ansamblis kopā ar koncertmeistaru G.Ripu un nodaļas vad G.Grigāne pēc skates.