Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats

Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats par 2020. gaduskatīt
Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats par 2019. gaduskatīt
Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018. gaduskatīt
Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats par 2017. gadu
skatīt
Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016. gaduskatīt
Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats par 2015. gaduskatīt
Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats par 2014. gaduskatīt
Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats par 2013. gaduskatīt
Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats par 2012. gaduskatīt
Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats par 2011. gaduskatīt
Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats par 2010. gaduskatīt
Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats par 2009. gaduskatīt