Palīdzība mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 36, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

(atrodas ēkas 2. stāvā, ieeja no pagalma autostāvvietas puses)

Elektroniski

e-pasts: rugajupt@inbox.lv

Informācija par pakalpojumu

Bāriņtiesa, lemj par:
- aizgādņa iecelšanu mantai, mantojumam, testamenta izpildīšanai saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu;
- aizgādņa atstādināšanu vai atcelšanu;
- aizgādņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas.

Notariālās darbības cilvēka slimības gadījumā veic arī viņa dzīvesvietā.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Sazināties ar Bāriņtiesas priekšsēdētāju telefoniski, lai precizētu nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojuma maksa

Mantojuma saraksta sastādīšana

(no valsts nodevas atbrīvotas personas, kuras kārto mantojumu nepilngadīgajiem)

EUR 48,38

Reglamentējošie normatīvie akti

Bāriņtiesu likums;
Bērnu tiesību aizsardzības likums;
Civillikums


Uzziņas un informācija

Tālrunis: 26667258 (Rasma Piliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja)

e-pasts: barintiesa@rugaji.lv