Rugāju novada ģerbonisRugāju novada ģerboņa galvenie elementi ir vārpa un rieksts. Vārpa atgādina par zemes svētību, darba un pārticības vienotību, simbolizē auglību, ko nākamajai ražai dod nokopts tīrums- rugāju lauks. Divas vārpas veido latviešu rakstu zīmi jumi, kas simboliski pastiprina auglības nozīmi.

Vārpu jumis ietver trīs riekstus. Par gudrības koku izsenis dēvētās lazdas riekstu kodolā koncentrējas zinības, pilnība un stiprums. Lazdu rieksti izvēlēti arī no vietas nosaukuma „Lazdukalns”.

Ģerboņa pamatā ir zils fons, kas simbolizē Vārnienes upi, kuras krastos atrodas abi novada pagasti- Rugāju pagasts un Lazdukalna pagasts. Zilās krāsas augstākais vēstījums ir stabilitāte un attīstība, kas ir šīs savienības lielais mērķis. Ģerbonī arī izmantotas sudraba un zelta krāsas. Sudrabs simbolizē gara gaismu, tīrību, kārtību. Sudraba un zilā krāsa norāda uz Rugāju novada piederību Latgales reģionam, jo šīs ir Latgales reģiona ģerboņa pamatkrāsas. Zelta krāsa pauž lielu iedvesmu, jaunas dzīves sākumu, kā arī balvu par paveikto.