Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti

1. Saistošie noteikumi

2. Saistošo noteikumu projekti

3. Pašvaldības iestāžu un komiteju nolikumi

4. Dokumenti par pašvaldības ielām un ceļiem

5. Rugāju novada attīstības programma 2013.-2019.gadam (Dokuments ir zaudējis spēku ar 2022.gada 24.februāri (Balvu novada Domes lēmums Nr.6, 34.§), ar jaunas Balvu novada attīstības programmas 2022. -2027.gadam apstiprināšanu. Dokumentam ir tikai informatīvs raksturs.) Balvu novada attīstības programma 2022.-2027.gadam (šeit)

6. Rugāju novada attīstības programma 2020. - 2026. gadam (Dokuments ir zaudējis spēku ar 2022.gada 24.februāri (Balvu novada Domes lēmums Nr.6, 34.§), ar jaunas Balvu novada attīstības programmas 2022. -2027.gadam apstiprināšanu. Dokumentam ir tikai informatīvs raksturs.) Balvu novada attīstības programma 2022.-2027.gadam (šeit)