Kontakti

UZMANĪBU!

Notiek sistemātisks darbs pie bijušo novadu iestāžu apvienošanas, līdz ar to kontaktinformācija regulāri tiek atjaunota! Ja rodas neskaidrības nepieciešamās kontaktinformācijas atrašanā, lūgums zvanīt:

  • 26104539 (Balvi)
  • 28399183 (Baltinava)
  • 27832856 (Rugāji)
  • 26104539 (Viļaka)


BALVU NOVADA DOMES UN PAŠVALDĪBAS KONTAKTINFORMĀCIJA


Rugāju pagasta pārvalde
Pārvaldes vadītāja:Arnita Pugača
Tālrunis:27832856
E-pasts:
rugaji@balvi.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 09.00 līdz 12.00
Trešdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00
Adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads
Lazdukalna pagasta pārvalde
Pārvaldes vadītāja p.i. :Arnita Pugača
Tālrunis:27832856
E-pasts:
lazdukalns@balvi.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Otrdienās no plkst. 09.00 līdz 16.00
Piektdienās no plkst. 09.00 līdz 16.00
Adrese: Bērzu iela 8, Benislava, Lazdukalna pagasts, Balvu novads