Kontakti

BALVU NOVADA DOMES UN PAŠVALDĪBAS VADĪBARUGĀJU PAGASTA PĀRVALDE
DARBA LAIKS
Pagasta pārvaldnieka pienākumu izpildītāja ARNITA PUGAČA

Adrese:
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570
Tālrunis: 64521351; 27832856
E-pasts: dome@rugaji.lv


Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

Pusdienlaiks

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

no plkst.
8.30 - 17.00
8.30 - 17.00
8.30 - 17.00
8.30 - 17.00
8.30 - 17.00

12.30 - 13.00


LAZDUKALNA PAGASTA PĀRVALDE
DARBA LAIKS
Pagasta pārvaldnieka pienākumu izpildītāja DZIDRA ŠMAGRE

Adrese:
Bērzu iela 8, Benislava, Lazdukalna pagasts, Balvu novads, LV-4577
Tālrunis: 26382209
E-pasts: dzidra.smagre@rugaji.lv

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

Pusdienlaiks

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

no plkst.
8.30 - 17.00
8.30 - 17.00
8.30 - 17.00
8.30 - 17.00
8.30 - 17.00

12.30 - 13.00VISPĀRĒJĀ UN JURIDISKĀ NODAĻA
Sekretāre
ARNITA PUGAČA
Tālrunis: 27832856
E-pasts: dome@rugaji.lv

Datoradministrators
JĀNIS ZALĀNS
Tālrunis: 26383351
E-pasts: admin@rugaji.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
AGRITA LUŽA
Tālrunis: 27843383
E-pasts: agrita.luza@rugaji.lv; kurmenite1@inbox.lv

Lietvede
AUSMA DUĻEVSKA
Tālrunis: 64521348

E-pasts: lietvede@rugaji.lv(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
Valsts un pašvaldību vienotais
klientu apkalpošanas centrs
Lazdukalna pagasta pārvaldē
VELTA LEONE
Tālrunis: 66954860
E-pasts: lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)


Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
8.30 - 12.30
13.00 - 17.00
8.00 - 12.00
8.30 - 17.00
Valsts un pašvaldību vienotais
klientu apkalpošanas centrs
Rugāju novada domē
ARNITA PUGAČA
Tālrunis:
66954841
E-pasts:
rugaji@pakalpojumucentri.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieks
ULDIS MELNACIS
Tālrunis: 27801859
E-pasts: pasv.policija@rugaji.lv
(Kurmenes iela 69, Rugāji)


Pirmdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
11.00 - 13.00
12.00 - 14.00


FINANŠU NODAĻA
Galvenā grāmatvede
ILGONA ŠAICĀNE
Tālrunis:
64507244; 27818200
E-pasts: ilgona.saicane@rugaji.lv

Vecākā grāmatvede
VALENTĪNA VOITE
Tālrunis:
64507244; 27818200
E-pasts: gramatvediba@rugaji.lv

Grāmatvede
VELGA JEROMENOKA
Tālrunis: 64507244; 27818200
E-pasts:
gramatvediba@rugaji.lv

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
Nodokļu administratore (Rugāji)
INA POIŠA
Tālrunis: 64521350; 26698757
E-pasts: nodokli@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Maksājumus kasē pieņem:
9.00 - 12.30 - 13.00 - 16.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 16.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 16.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 16.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 16.00

Nodokļu administratore (Lazdukalns)
ZIGRĪDA ANČA
Tālrunis: 64546826; 27839513
E-pasts: nodoklis@rugaji.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)


Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Maksājumus kasē pieņem:
9.00 - 12.30 - 13.00 - 15.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 15.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 15.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 15.00
9.00 - 12.30 - 13.00 - 15.00

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS NODAĻA
Nodaļas vadītāja
LONIJA MELNACE
Tālrunis:
27850898
E-pasts: planotaji@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Pirmdienās
Trešdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
13.00 - 16.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

Rugāju novada Uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstības centra vadītāja
MĀRĪTE ORNIŅA
Tālrunis:
26355954
E-pasts: marite.ornina@rugaji.lv
(Kurmenes iela 36, Rugāji)


Otrdienās

Apmeklējumu citās dienās lūgums pieteikt.


no plkst.
Apmeklētājus pieņem:

9.00 - 14.00


Lauku attīstības konsultante
VELTA LEONE
Tālrunis: 28398550
E-pasts: lauki@rugaji.lv
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
9.00 - 12.00 (Kurmenes iela 48, Rugāji)
13.00 - 17.00 (Kurmenes iela 48, Rugāji)
13.00 - 17.00
(Bērzu iela 8, Benislava)
Nekustamā īpašuma speciālists
JANA KRILOVA
Tālrunis:
27803039
E-pasts: zemesspecialists@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
Pārvaldes vadītāja
BIRUTA BERKOLDE
Tālrunis:
64507246; 27869387
E-pasts: izglitiba@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Otrdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
10.00 - 14.00
Rugāju sporta centra direktore
INITA BRIEDE
Tālrunis: 20277331
E-pasts: sportacentrs@rugaji.lv
(Kurmenes iela 87a, Rugāji)

Pirmdienās

no plkst.

Apmeklētājus pieņem:
11.00 - 14.00


Rugāju novada vidusskolas direktore
IVETA ARELKEVIČA
Tālrunis:
27804316; 64521335
E-pasts: iveta.arelkevica@rugaji.lv
(Kurmenes iela 87, Rugāji)

Trešdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 12.00
Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktore
ILZE BURKA
Tālrunis:
26119447
E-pasts: ilzeburka@inbox.lv
(Skolas iela 3, Benislava)


Otrdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
10.00 - 13.00
Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra vadītāja
LĪGA KRAVALE
Tālrunis: 27818471
E-pasts: rjiic@rugaji.lv
Darba laiks: no plkst. 10.00 - 18.00
(Kurmenes iela 87, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājiem centrs atvērts:
12.00 - 18.00
12.00 - 18.00
12.00 - 18.00
12.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Sociālais pedagogs
RŪTA SPROĢE
Tālrunis: 25623818
E-pasts: ruta.sproge@rugaji.lv


Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 15.00 (Rugāju novada Eglaines pamatskola)
9.00 - 17.00 (Kurmenes iela 48, Rugāji)
9.00 - 16.00 (Rugāju novada vidusskola)
9.00 - 17.00 (Kurmenes iela 48, Rugāji)
BĀRIŅTIESA
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
JANA BRIEDE
Tālrunis:
26667258
E-pasts: barintiesa@rugaji.lv

Katra mēneša otrā un ceturtā pirmdiena
Trešdienās


no plkst.
no plkst.

Apmeklētājus pieņem:
13.00 - 17.00 (Kurmenes iela 36, Rugāji)
9.00 - 12.00
(Kurmenes iela 36, Rugāji)
Apmeklējumu citās dienās lūgums pieteikt.
BŪVVALDE
Būvvaldes vadītājs
ANDREJS STEPĀNS
Tālrunis:
29141842
E-pasts:
andrejs.stepans@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Otrdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 13.00
Būvinspektore
AUSMA AUZĀNE
Tālrunis: 29225123
E-pasts: ausma.auzane@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Piektdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 13.00

SAIMNIECISKĀ NODAĻA
Nodaļas vadītāja
LĪGA CEPURNIECE
Tālrunis:
29342304
E-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv
(Kurmenes iela 41, Rugāji)

Otrdienās


no plkst.

Apmeklētājus pieņem:
10.00 - 11.00

Saimniecības vadītājs
GUNTIS GARBACKIS
Tālrunis:
27808286
(Kurmenes iela 41, Rugāji)
Vadītāja vietniece
DZIDRA ŠMAGRE
Tālrunis:
26382209
E-pasts: dzidra.smagre@rugaji.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)

Otrdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 10.00

Elektriķis
AIVARS CIBULIS
Tālrunis:

Autobusa vadītājs
VALDIS BLŪMS
Tālrunis:
29397489

Autobusa vadītājs
JĀNIS LESNIEKS
Tālrunis:
29426667

Autobusa vadītājs
INTARS STABLENIEKS
Tālrunis: 28705219


DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Vadītāja
LIENE PIPURE
Tālrunis:
20219774
E-pasts: dzimtsaraksti@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)


Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 13.00
15.00 - 17.00
9.00 - 11.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00
SOCIĀLAIS DIENESTS
Sociālā darbiniece
KRISTIĀNA ZELČA
Tālrunis:
26695251
E-pasts: kristiana.zelca@rugaji.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās


no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 12.30 - 13.00 - 17.00
9.00 - 12.30
Izbraukuma diena
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm,
ar bērniem
SANITA GALKINA
Tālrunis: 28721482
E-pasts: sanita.galkina@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Pirmdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.

no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 12.00
Izbraukuma diena
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
KULTŪRAS NODAĻA
Nodaļas vadītāja
GUNTA GRIGĀNE
Tālrunis:
27801493
E-pasts: gunta.grigane@inbox.lv
(Kurmenes iela 87, Rugāji)

Pirmdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
12.00 - 14.00
Apmeklējumu citās dienās lūgums pieteikt.
Lazdukalna pagasta saieta nama kultūras
pasākumu organizatore
SARMĪTE AKMENTIŅA
Tālrunis: 26698292
E-pasts: sarmite.akmentina@rugaji.lv
(Skolas iela 3A, Benislava, Rugāju novads)


Trešdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
10.00 - 14.00
Rugāju bibliotēkas vadītāja
ANITA MAGINA
Bibliotekāre
Tālrunis: 27858655
(Kurmenes iela 36, Rugāji)
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00

Lazdukalna bibliotēkas vadītāja
LIGITA KALNĒJA
Tālrunis: 26320857
E-pasts: lazdukalnabiblioteka@inbox.lv
(Bērzu iela 6 , Benislava)
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
9.00 - 13.00 - 13.30 - 17.00
9.00 - 13.00 - 13.30 - 17.00
9.00 - 13.00 - 13.30 - 17.00
9.00 - 13.00 - 13.30 - 17.00
9.00 - 13.00 - 13.30 - 17.00

Skujetnieku bibliotēkas vadītāja
VALDA ŠMAGRE
Tālrunis: 27808613
E-pasts: valda.smagre@rugaji.lv
(Liepu iela 4- 1, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts)
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
Sestdienās
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
9.00 - 12.30 - 13.00 - 17.30
9.00 - 12.30 - 13.00 - 17.30
9.00 - 12.30 - 13.00 - 17.30
9.00 - 12.30 - 13.00 - 17.30
9.00 - 12.30 - 13.00 - 17.30

Tikaiņu bibliotēkas vadītāja
INESE KOČĀNE
Tālrunis: 25623664; 26482809
E-pasts: inese.kocane@inbox.lv
(Tikaiņi, Rugāju novads)
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
Sestdienās
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
11.00 - 13.30 - 14.00 - 17.30
11.00 - 13.30 - 14.00 - 17.30
10.00 - 13.30 - 14.00 - 16.30
10.00 - 13.30 - 14.00 - 16.30
10.00 - 13.30 - 14.00 - 16.30

Rugāju novada muzeja vadītāja
VELGA VĪCUPA
Tālrunis: 28332720
E-pasts: muzejs@rugaji.lv
Darba laiks: no plkst. 8.30 - 17.00
(Kurmenes iela 87, Rugāji)

Pirmdienās
Trešdienās

Ceturtdienās
Piektdienās


no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus muzejā pieņem:
11.00 - 15.00
9.00 - 17.00
13.00 - 17.00
9.00 - 12.30
ZOBĀRSTNIECĪBAS KABINETS
Zobārste
SVETLANA PUKA
Tālrunis: 26353206
(Liepu iela 4, Rugāji)
Ceturtdienāsno plkst.10.00 - 15.00
DACES PAIDERES - TRUBŅIKAS
ģimenes ārsta prakse
Tālrunis: 64546703
Darba laiks: no plkst. 8.00 - 16.00
(Liepu iela 4, Rugāji)


Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 13.00
8.00 - 12.00
15.00 - 19.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
SKUJETNIEKU FELDŠERU
VESELĪBAS PUNKTS

Ārsta palīgs (feldšere)
LIDIJA LOGINA
Tālrunis: 26562146
E-pasts: lidijalogina@inbox.lv
Darba laiks: no plkst. 8.30 - 17.00
(Liepu iela 4 -3, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts)
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00

SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "RUGĀJI"
Vadītāja
SARMĪTE PĒRKONE
Tālrunis:
27821646
E-pasts: sac.rugaji@rugaji.lv
(Kurmenes iela 8, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
12.00 - 14.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
DIENAS APRŪPES CENTRS
Vadītāja
DAIRA APŠENIECE
Tālrunis: 25455029
E-pasts: daclazdukalns@gmail.com
(Skolas iela 1, Benislava)

Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās


no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00