Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana


Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 87, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: rugvsk@gmail.com

Informācija par pakalpojumu

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Iesniegums par dublikāta izgatavošanu (veidlapa)

(persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta dublikāts, izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" nozaudēto, nozagto, iznīcināto vai neatjaunojami bojāto dokumentu par nederīgu. Par sludinājumu maksā iesnieguma autors; ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas izglītības iestādes direktors, pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes vadītājs vai pašvaldības izglītības speciālists izraksta dublikātu un reģistrē to. Dublikāta saņēmējs parakstās par tā saņemšanu)

Reglamentējošie normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.913 2006.gada 6.novembrī

Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521335 (Iveta Arelkeviča, Rugāju novada vidusskolas direktore)

Tālrunis: 64521338 (Līga Spriņģe, Rugāju novada vidusskolas lietvede)

e-pasts: rugvsk@gmail.com