Ierakstu atjaunošana, papildināšana, labošana un anulēšana

Ierakstu atjaunošana, papildināšana, labošana un anulēšana. Atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu saņemšana.

Personīgi iestādē

Rugāju novadā

Dzimtsarakstu nodaļa

Kurmenes iela 48, Rugāji, LV 4570

Elektroniski

Ierakstu atjaunošana, papildināšana, labošana un anulēšana elektroniski nav pieejama. Atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu saņemšanu var pieteikt www.latvija.lv

Informācija par pakalpojumu

Civilstāvokļa aktu reģistra labošana - nepareizu ziņu vai dažāda rakstura kļūdu izlabošana.
Civilstāvokļa aktu reģistra papildināšana - trūkstošo ziņu ierakstīšana reģistrā.
Civilstāvokļa aktu reģistra anulēšanu veic, ja par vienu un to pašu notikumu sastādīti divi reģistri.

Personas, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu, to var izdarīt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Iesniegumu par civilstāvokļa aktu reģistra atjaunošanu, papildināšanu, labošanu vai anulēšanu ieinteresētā persona var iesniegt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā.

Nepieciešamie dokumenti

Pakalpojumam nepieciešamie dokumenti norādīti MK noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu "

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu atjaunošanu, anulēšanu, labošanu un papildināšanu

Valsts nodeva EUR 7

Reglamentējošie normatīvie akti

Reglamentē Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, MK noteikumi Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem", MK noteikumi Nr. 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 20219774, Liene Pipure, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

e-pasts: dzimtsaraksti@rugaji.lv