Iepirkumu rezultāti 2016

Identifikācijas

Nr.

Iepirkuma priekšmets

Publicēšanas datums

Piedāvājuma

iesniegšanas termiņš

Publikācijas

"Paziņojums par

noslēgto līgumu" datums

Iepirkuma procedūras uzvarētājs

Līgumcena (bez PVN)

ID RND 2016/1

Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm

25.02.2016.

16.03.2016.

05.04.2016.

ZS "Oši"

Reģ.Nr. LV43201016032

Piedāvājumu vērtēšanas protokols

20 309 EUR

ID RND 2016/2

Rugāju novada vidusskolas 2.kārtas būvniecības darbi

21.03.2016.

28.04.2016.

13.05.2016.

SIA “RRCI”

Reģ.Nr.

90009116736

Piedāvājumu vērtēšanas protokols

125 051,18 EUR

ID RND 2016/3

Ceļa zīmju iegāde Rugāju novada pašvaldības autoceļu uzturēšanai

30.03.2016.

12.04.2016.

26.04.2016.

SIA "SIGNUM"

Reģ.Nr.

LV40003175968

Piedāvājumu vērtēšanas protokols

5 917,16 EUR

ID RND 2016/4

Traktora piekabes iegāde

05.04.2016.

18.04.2016.

22.04.2016.

Iepirkuma procedūra pārtraukta


ID RND 2016/5

Traktora piekabes iegāde

10.05.2016.

23.05.2016.

09.06.2016.

SIA “AgroK”

Reģ.Nr.

44103098801

Piedāvājumu vērtēšanas protokols

5 785,12 EUR

ID RND 2016/6

Rugāju novada pašvaldības ceļu un ielu būvdarbi

27.07.2016. 08.08.2016. 16.08.2016

1.daļa VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs,” Reģ.Nr.40003356530

2.daļa SIA „Krustpils,” Reģ.Nr. 45403000253

3.daļa SIA „8CBR” Reģ.Nr. 43903002559

Piedāvājumu vērtēšanas protokols

3.daļa SIA „V.J.M.BŪVE” Reģ.Nr. 42403032196

Nākamā piedāvājuma izvēlēšanās protokols

EUR 31757.56


EUR 17314.83


EUR 286,56
EUR 460.80

ID RND 2016/7

Virtuves iekārtu un aprīkojuma iegāde Rugāju novada vidusskolas vajadzībām

27.07.2016. 08.08.2016. 16.08.2016

SIA “Grandus” Reģ.Nr.

50103108221

Piedāvājumu vērtēšanas protokols

SIA „PROF Rostuls”

Reģ.Nr. 40103667374

Nākamā piedāvājuma izvēlēšanās protokols

EUR 8266.00
EUR 8453.00

ID RND 2016/8 Sporta inventāra iegāde (ID RND 2016/8) 02.09.2016. 13.09.2016. līdz 10.55 25.11.2016. 1.daļa
SIA RANTZOWS SPORT
Reģ. Nr. 40003528045

2.daļa
SIA RANTZOWS SPORT
Reģ. Nr. 40003528045

Piedāvājumu vērtēšanas protokols
EUR 5130,10


EUR
1466,01
ID RND 2016/9 Vides instalācijas objekta uzstādīšana Rugājos (ID RND 2016/9) 20.10.2016. 25.11.2016. līdz 9.55 15.12.2016. Ivars Vecāns
Reģ.Nr.
18026012671

Piedāvājumu vērtēšanas protokols

Protokols par līguma termiņa pagarināšanu
EUR
7140,00
ID RND 2016/10 Mērniecības darbi (ID RND 2016/10) 26.10.2016. 07.11.2016. līdz 11.55 31.10.2016. Iepirkumu procedūra pārtraukta

ID RND 2016/11 Grants pārvadāšanas pakalpojumi (ID RND 2016/11) 26.10.2016. 07.11.2016. līdz 11.55 25.11.2016. ZS "AGRUMI 2001"
Reģ.Nr. 42401016430

Piedāvājumu vērtēšanas protokols

EUR 2457,00
ID RND 2016/12 Mērniecības darbi (ID RND 2016/12) 31.10.2016. 17.11.2016. līdz 10.55 17.11.2016. Iepirkumu procedūra pārtraukta

ID RND 2016/13 Mērniecības darbi (ID RND 2016/13) 17.11.2016. 29.11.2016. līdz 10.55 06.12.2016. SIA "METRUM"
Reģ.Nr. 40003388748

Piedāvājumu vērtēšanas protokols
EUR
7914,91
ID RND 2016/14 Skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Lazdukalna pagasta saieta namā 16.12.2016. 30.12.2016. līdz 10.55 04.01.2017. SIA "Diogens audio"
Reģ.Nr. 4320302997

Piedāvājumu vērtēšanas protokols
16125,00
ID RND 2016/15 ELFLA Skujetnieku ciema labiekārtošana 16.12.2016. 30.12.2016. līdz 11.55 10.01.2017. 3. daļa SIA "Jaunais Jumis"
Reģ.Nr. LV90009116736

Piedāvājumu vērtēšanas protokols
8260,33