Iepirkumu rezultāti 2012

Iepirkuma

identifikācijas Nr.

Iepirkuma priekšmets

Publicē- šanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Publikācijas „Paziņojums par noslēgto līgumu" datums

Iepirkuma procedūras uzvarētājs

Līgumcena

ID Nr.RND 2012/1

Degvielas iegāde Rugāju novada pašvaldības vajadzībām

14.03.2012.

16.04.2012.

17.04.2012.

SIA „LUIKoil Baltija R"

Reģ.Nr. 40003134777

33816

SIA „Virši-A" Reģ.Nr. 40003242737

4770

ID Nr.RND 2012/2

Automašīnas iegāde Rugāju novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai

13.03.2012.

29.03.2012.

Iepirkumu procedūra pārtraukta

Pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz prognozēto līgumcenu.

ID Nr.RND 2012/3

Par produktu iegādi

14.03.2012.

16.04.2012.

23.04.0212.

SIA “Žabo”

Reģ.Nr.41503017194

11272,6

SIA “Marijas centrs”

Reģ.Nr.240300744

8531,36

SIA “Lietas MD”

Reģ.Nr. 40003592976

1283,9

AS “Preiļu siers”

Reģ.Nr. 50003026431

4642,85

SIA “Madonas patērētāju biedrība”

Reģ.Nr.50003062451

4121,23

ID Nr.RND 2012/4

Malkas iegāde Rugāju novada iestādēm

22.03.2012.

26.04.2012.

02.05.2012.

SIA “Latsin”

Reģ.Nr.50003121261

13370

ZS “Svari”

Reģ.Nr.43201014489

7995

ID Nr.RND 2012/5 ERAF

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Benislavas ciemā būvniecības papilddarbi

22.03.2012

02.04.2012.

16.04.2012.

SIA "Hektors"

Reģ. Nr. 45403001668

10052

ID Nr.RND 2012/6

Automašīnas iegāde Rugāju novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai

11.04.2012.

27.04.2012.

07.05.2012.

SIA “Hofer”

Reģ. Nr.40103347407

4959,02

ID Nr.RND 2012/7

Rugāju aprūpes centra būvniecība

14.09.2012.

25.09.2012.

27.09.2012

SIA „Asptatts"
Reģ.Nr.43202005182

47338,87