Iepirkumu plāns

Numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Pircēja profils

Iepirkuma veids

CPV kods

Līguma veids

Plānotais izsludināšanas laiks

Datu aktualizācija

1.

Rugāju novada dome

Kancelejas preču un biroja papīra iegāde Rugāju novada pašvaldības vajadzībām

http://rugaji.lv/iepirkumi

9.panta kārtībā

30199000-0

Septembris/Oktobris

05.09.2018.

2.

Rugāju novada dome

Sadzīves ķīmijas un saimniecības preču iepirkums

http://rugaji.lv/iepirkumi

9.panta kārtībā

39800000-0

Septembris/Oktobris

05.09.2018.

3.

Rugāju novada dome

Mērniecības pakalpojumu iepirkums

http://rugaji.lv/iepirkumi

9.panta kārtībā

71250000-5

Septembris/Oktobris

05.09.2018.

4.

Rugāju novada dome

Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm 2019. gadam

http://rugaji.lv/iepirkumi

9.panta kārtībā

03413000-8

Novembris

05.09.2018.

5.

Rugāju novada dome

Veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumu nodrošināšana 2019. gadam

http://rugaji.lv/iepirkumi

Iepirkums nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma prasības

Decembris

05.09.2018.

6.

Rugāju novada dome

Inventāra iegāde veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai 2019. gadam

http://rugaji.lv/iepirkumi

Iepirkums nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma prasības

Decembris

05.09.2018.