Iedzīvotāji

2019.gada nogalē Rugāju novadā deklarēti 2152 iedzīvotāji.

RUGĀJU PAGASTĀ1317
LAZDUKALNA PAGASTĀ835
Rugāju ciems517
Skujetnieki129
Benislavā143


VĪRIEŠISIEVIETES
10701082


Pēc tautības Rugāju novadā deklarētos iedzīvotājus var iedalīt: 1978 latvieši (91% no visiem deklarētajiem iedzīvotājiem), 131 krievu tautības iedzīvotāji. 43 personas ir citu tautību pārstāvji.

Rugāju novadā deklarētie iedzīvotāji pēc vecuma: 325 personas vecumā līdz 18 gadiem, 610 personas virs 60 gadu vecuma, 1217 personas darbspējas vecumā. Jāatzīmē, ka novadā ir 106 personas, kuru vecums ir virs 80 gadiem.

Pēc ģimenes stāvokļa: Rugāju novadā deklarētas 704 personas, kuras ir laulībā, 222 šķīrušās personas, 214 atraitņi, un 1012 personas, tajā skaitā nepilngadīgas personas, kuras ir neprecējušās.

Saņemtas 48 dzīvesvietas deklarācijas nodaļā klātienē, 43 elektroniski pieteikumi caur www.latvija.lv, izsniegtas 13 izziņas par deklarēto dzīvesvietu.

2019.gadā Rugāju novadā reģistrēti 14 jaundzimušie – 7 meitenes un 7 zēni. Kā savu deklarēto dzīvesvietu Rugāju pagastu norādījuši 11 jaundzimušie, Lazdukalna pagastu – 3 jaundzimušie. 3 bērni dzimuši laulībā, 10 bērniem atzīta paternitāte, vienam bērnam nav norādītas ziņas par tēvu. Visi jaundzimušie pēc tautības ir latvieši, Latvijas pilsoņi.

Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļā 2019.gadā reģistrētas 2 laulības.


2019.gadā Rugāju novadā reģistrēti 44 mirušie – 21 sieviete, 23 vīrieši. Iepriekšējā gadā gan Lazdukalna pagastā, ganRugāju pagastā miruši 22 iedzīvotāji.

No 41-50

no 51-60

no 61-70

no 71-80

no 81-90

no 91-100

vīrieši

2

5

4

9

3

sievietes

2

2

8

6

3


Rugāju novadā deklarēto sieviešu vidējais miršanas vecums ir 80 gadi, vīriešiem – 65 gadi.

Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļa turpina sadarbību ar SIA “West Solutions”, jaundzimušajiem dāvinot Mazuļa dienasgrāmatu.