Iedzīvotāji

2021.gada sākumā Rugāju novadā deklarēti 2092 iedzīvotāji.

RUGĀJU PAGASTĀ1272
LAZDUKALNA PAGASTĀ820
Rugāju ciems497
Skujetnieki123
Benislavā142


VĪRIEŠISIEVIETES
10431049


Pēc tautības Rugāju novadā deklarētos iedzīvotājus var iedalīt: 1927 latvieši (92% no visiem deklarētajiem iedzīvotājiem), 125 krievu tautības iedzīvotāji.

Rugāju novadā deklarētie iedzīvotāji pēc vecuma: 314 personas vecumā līdz 18 gadiem, 609 personas virs 60 gadu vecuma, 1169 personas darbspējas vecumā.

Pēc ģimenes stāvokļa: Rugāju novadā deklarētas 687 personas, kuras ir laulībā; 221 šķīrusies persona, 206 atraitņi, un 664 neprecējušās pilngadīgas personas.

Saņemtas 25 dzīvesvietas deklarācijas nodaļā klātienē, 44 elektroniski pieteikumi caur www.latvija.lv, izsniegtas 8 izziņas par deklarēto dzīvesvietu.

2020. gadā Rugāju novadā reģistrēti 6 jaundzimušie – visas meitenes. Kā savu deklarēto dzīvesvietu Rugāju pagastu norādījuši 4 jaundzimušie, Lazdukalna pagastu – 2 jaundzimušie. 2 bērni dzimuši laulībā, 4 bērniem atzīta paternitāte. Visi jaundzimušie pēc tautības ir latvieši, Latvijas pilsoņi. Vienam bērnam doti divi vārdi.

Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā reģistrētas 4 laulības.

2020. gadā Rugāju novadā reģistrēti 44 mirušie – 23 sievietes, 21 vīrietis. Iepriekšējā gadā Lazdukalna pagastā miruši 14 cilvēki, bet Rugāju pagastā miruši 30 iedzīvotāji.


Mirušo vecums:

Līdz 10 gadiem

no 11-20

no 21-30

no 31-40

no 41-50

no 51-60

no 61-70

no 71-80

no 81-90

no 91-100

virs 100

vīrieši

1

1

1

2

3

8

5

sievietes

1

4

1

4

8

4

1


Rugāju novadā deklarēto sieviešu vidējais miršanas vecums ir 78 gadi, vīriešiem – 64 gadi.

Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļa turpina sadarbību ar SIA “West Solutions”, jaundzimušajiem dāvinot Mazuļa dienasgrāmatu.