Ekskavatora-iekrāvēja pakalpojumi

PAKALPOJUMA NOSAUKUMS

Traktortehnikas pakalpojumi

Informācija par pakalpojumu

Grunts izlīdzināšana, grāvju rakšana, iekraušana/izkraušana, grunts rakšana, sniega tīrīšana Rugāju pagastā)

Pakalpojuma saņēmēji

Fiziskas un juridiskas personas Rugāju novadā

Pakalpojuma saņemšanai

nepieciešamie dokumenti

Pakalpojums tiek sniegts pēc telefoniska pieprasījuma.

Pakalpojuma maksa

Maksas pakalpojums pēc Rugāju novada domes apstiprināta cenrāža. Maksa pēc pakalpojuma saņemšanas saskaņā ar piestādīto rēķinu.

Ekskavators Hidromex(valsts reģistrācijas Nr.L7939LT)

21.34 EUR/stundā (Bez PVN)

Traktors MTZ 80 (valsts reģistrācijas Nr.T5536LD) 14.23 EUR /stundā (Bez PVN)
Traktors MTZ 1025(valsts reģistrācijas Nr.T6932LM) 21.34 EUR /stundā (Bez PVN)
Traktors MTZ 1025(valsts reģistrācijas Nr.T8436LM) 21.34 EUR /stundā (Bez PVN)
Grāvju rakšana 1.42 EUR /metrs (Bez PVN)

Reglamentējošie normatīvie akti

Likums “Par Pašvaldībām”

Civillikums

Uzziņas un informācija

SANDRA KAPTEINE

Tālrunis: 26345838

E-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

DAINA TUTIŅA

Tālrunis: 29168237

E-pasts: daina.tutina@rugaji.lv

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

LĪGA CEPURNIECE

Tālrunis: 27808286

E-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv

(Kurmenes iela 41, Rugāji)

DZIDRA ŠMAGRE

Tālrunis: 26382209

E-pasts: dzidra.smagre@rugaji.lv

(Bērzu iela 8, Benislava)