Dramatiskais kolektīvs "Zibšņi"

Teātris liek smaidīt ne tikai skatītājiem, bet arī pašiem aktieriem. Katram no mums šajā dzīvē ir kāds uzdevums, un mūsu kolektīva uzdevums ir likt pasmaidīt, iegūt pozitīvas emocijas un likt justies skatītājiem kaut mazliet laimīgākiem pēc teātra noskatīšanās.

Teātra spēlēšanas tradīcijas Rugāju novada Lazdukalna pagastā pastāv jau vairākus gadus, par kolektīva dibināšanas gadu uzskatāms 2002.gads, savukārt pirmā uzstāšanās notika 8.jūnijā. Laika gaitā ir mainījies gan repertuārs, gan aktieri un režisori, bet tradīcija ir godam izturējusi ilgo mūžu un joprojām priecē Rugāju novada un blakus novadu iedzīvotājus ar jauniem iestudējumiem. Par prieku teātra mīļotājiem un aktieriem, amatierteātris „Zibšņi” dzīvo un dzīvos vēl ilgi - kamēr būs skatītāji un gribētāji turpināt teātra spēlēšanas tradīciju.

Amatierteātra „Zibšņi” aktieri ir pozitīvi, aktīvi, gaiši, radoši, dzirkstoši, jauni, humora pilni, kas labprāt iejūtas dažādu skeču un īsu lugu personāžu pārdzīvojumos, kā arī ļaujas improvizācijām un spontāniem uzplaiksnījumiem.

Pašreizējā veidolā amatierteātris „Zibšņi” pastāv no 2012.gada nogales, neskatoties uz to, kolektīvs jau ir paspējis izdarīt daudz. Kolektīvs Rugāju novadā uzstājas Lieldienu, Sieviešu dienas, Jāņu un Ziemassvētku pasākumos, katru gadu piedalās amatierteātru festivālā „Skeču parāde Lubānā”. Jau trešo gadu amatierteātris Zibšņi oktobra pēdējā nedēļā pie sevis aicina ciemiņus uz amatierteātru salidojumu. Kolektīvs ir ciemojies Zvārtavā, Gaigalavā, Kubulos, Dricānos, Bērzpilī, Žīguros, Medņevā un daudz kur citur. Kopīgu piedzīvojumu meklējumos kolektīvs bieži dodas nelielos ceļojumos vai rada sev jautrus pasākumus. Kolektīvs iet arī ķekatās pa Rugāju novadu, kas rada daudz pozitīvu emociju. Ir iestudēta arī pirmā luga, kuru godam rādījām Jāņu pasākumā Lazdukalna saieta namā.

Kolektīvs labprāt ar saviem iestudētajiem uzvedumiem dodas ciemos - kur sauksiet, tur brauksim !

Rugāju novada, Ladukalna pagasta amatierteātra „Zibšņi” dalībnieki – Andris Laganovskis, Anda Laganovska, Sarmīte Jermacāne, Eva Leone, Kristīne Melnace, Sintija Kaļva, Elīna Tūmiņa, Sanda Šapale, Jānis Rakstiņš, Jānis Nesterovs, Santa Pērkone, Guntis Melnacis, Nauris Kadakovskis.

Kolektīva vadītāja – Arnita Rakstiņa

Kontaktinformācija:

e-pasts: arnita.rakstina@inbox.lv

tālrunis: 29447178

Dramatiskais kolektīvs "Zibšņi" 0Dramatiskais kolektīvs "Zibšņi" 1Dramatiskais kolektīvs "Zibšņi" 2Dramatiskais kolektīvs "Zibšņi" 3Dramatiskais kolektīvs "Zibšņi" 4Dramatiskais kolektīvs "Zibšņi" 5