Rugāju novada domes ārkārtas sēdes, 2013.gada 21.jūnija sākums plkst. 13:00

Rugāju novada domes 2013.gada 21.jūnija ārkārtas sēdes

DARBA KĀRTĪBA:

Sākas plkst. 13.00

1. Par paraksta tiesību noteikšanu Rugāju novada pašvaldības amatpersonām.

2. Par Rugāju novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļu ievēlēšanu.

3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu.

4. Par atlaišanas pabalsta piešķiršanu.