Rugāju novada domes kārtējā sēde 2014.gada 18.decembrī plkst. 14:00

8. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A. K.

9. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A. L.

10. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A. K.

11. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no V. B.

12. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no Z. B.

13. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A. Š.

14. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no J. S.

15. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no J. P.

16. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no H. K.

17. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no J. B.

18. Par greidera iegādi.

19. Par Rugāju novada attīstības programmas 2013.- 2019.gadam aktualizācijas apstiprināšanu.

20. Par saistošo noteikumu Nr.10/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” pieņemšanu.

21. Par saistošo noteikumu Nr.11/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžetu” pieņemšanu.