Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2013.gada 18.maijā sākums plkst. 12:00

Sākas plkst. 12.00

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Rugāju novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.