RUGĀJU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 2011.gada 16.maijā plkst.11.30

2011.gada 16.maijā plkst.11:30
Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos


Darba kārtībā:
1. Par ilgtermiņa aizņēmumu