Rugāju novada domes ārkārtas sēde, 2014. gada 14.augustā plkst. 11:00

DARBA KĀRTĪBA

Sākas plkt.11:00

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Sociālo pakalpojumu pilnveidošana veselības un sociālo pakalpojumu centrā ''Skujetnieki''