Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2015.gada 13.augustā plkst.12:00

Rugāju novada domes ārkārtas sēde

2015. gada 13.augustā, plkst. 12:00

Darba kārtība:

1. Par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.