RUGĀJU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 2011.gada 13.janvārī plkst.13.30

2011.gada 13.janvārī plkst.13.30,
Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos


Darba kārtībā:

  1. Deputāta mandāta apstiprināšana.
  2. Par aizdevuma līguma pagarināšanu.