Rugāju novada domes ārkārtas sēde, 2013. gada 12. decembrī plkst. 09:30

Rugāju novada domes 2013. gada 12. decembra ārkārtas sēdes

DARBA KĀRTĪBA

Sākas plkst. 09.30

1. Par nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Rugāju novada vidusskolai