Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2015. gada 12.novembrī, plkst. 9.45

Darba kārtība:

1. Par ilgtermiņa aizņēmumu autobusa iegādei