RUGĀJU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 2011.gada 11.augustā plkst. 11.00

Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2011.gada 11.augustā plkst. 11.00

Darba kārtība:

1. Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāja apstiprināšana.

2. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja apstiprināšana.