RUGĀJU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 2011.gada 10.janvārī plkst.16.00

2011.gada 10.janvārī plkst.16.00
Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā


Darba kārtības jautājumi:

Darba kārtības jautājumi:

  1. Par traktora iegādi Rugāju novada pašvaldības Lazdukalna pagasta vajadzībām.
  2. Par iesnieguma izskatīšanu.