Rugāju novada domes ārkārtas sēde, 2014. gada 9.decembrī plkst. 10:00

Rugāju novada domes 2014.gada 9.decembra ārkārtas sēdes
DARBA KĀRTĪBA:

Sākas plkst. 10.00

1. Par zemes vienību piekritību Rugāju novada pašvaldībai.

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Fotoefekts”.

3. Par līdzfinansējuma precizēšanu projektam „Karjeras un kompetenču centra „Kāpnes” darbības pilnveidošanai”.