RUGĀJU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 2011.gada 04.novembrī plkst.13.00

Darba kārtībā:

1.Par grozijumiem Rugāju novada pašvaldības amata vienību sarakstā.