Deputātu pieņemšanas laiki

RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

(no 2020. gada janvāra līdz 2020. gada decembrim)


KONTAKTINFORMĀCIJA

RUGĀJU NOVADA DOME

LAZDUKALNA PAGASTA PĀRVALDE

SANDRA KAPTEINE

E-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv
Tālrunis: 26345838

14. 01., 11.02., 10.03., 14.04., 12.05., 09.06., 14.07., 11.08., 08.09., 13.10., 10.11., 08.12. plkst. 10.00 – 12.00

14. 01., 11.02., 10.03., 14.04., 12.05., 09.06., 14.07., 11.08., 08.09., 13.10., 10.11., 08.12.

plkst. 14.00 – 16.00

ANDRIS LEONS
E-pasts: andris.leons@rugaji.lv
Tālrunis: 26536746

27.01., 03.02., 10.02., 17.02., 24.02., 02.03., 09.03., 16.03., 23.03., 30.03., 06.04., 13.04., 20.04., 27.04., 11.05., 18.05., 25.05., 01.06., 08.06., 15.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08., 31.08.

plkst. 9.00 – 10.00

28.01., 04.02., 11.02., 18.02., 25.02., 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 07.04., 14.04., 21.04., 28.04., 05.05., 12.05., 19.05., 26.05., 02.06., 09.06., 16.06., 30.06., 07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08.

plkst. 9.00 - 10.00

AGRIS KALNĒJS

E-pasts: agriskalnejs123@inbox.lv
Tālrunis: 26320928

20.01., 23.03., 25.05., 20.07., 28.09., 23.11.

plkst. 09.00 – 10.00

JĀNIS IKSTENS

E-pasts: ikstens05@gmail.com
Tālrunis: 26499473

31.01., 13.03., 08.05., 03.07., 04.09., 06.11. plkst. 16.00 – 17.00

SARMĪTE PĒRKONE

E-pasts: sarma70@inbox.lv
Tālrunis: 29244970

24.01., 21.02., 27.03., 24.4., 22.05., 19.06., 10.07., 21.08., 25.09., 23.10., 20.11., 18.12. plkst. 10.00 – 12.00

Iedzīvotājus pieņems Kurmenes ielā 8, SAC “Rugāji”

IVETA ARELKEVIČA
E-pasts: iveta.arelkevica@rugaji.lv
Tālrunis: 27804316

09.01., 06.02., 20.02., 27.02., 05.03., 26.03., 09.04., 16.04., 23.04., 21.05., 28.05., 04.06., 11.06., 18.06., 02.07., 09.07., 16.07., 06.08., 20.08., 27.08., 10.09., 17.09., 24.09., 01.10., 08.10., 15.10., 22.10., 29.10., 05.11., 12.11., 19.11., 26.11., 03.12., 10.12., 17.12.

plkst. 09.00 – 10.00

Iedzīvotājus pieņems Rugāju novada vidusskolā, Kurmenes iela 87, Rugāji

13.08. plkst. 09.00 – 11.00

KASPARS DUĻEVSKIS
E-pasts: kaspars@qwerty.lv
Tālrunis: 26381088

28.01., 25.02., 24.03., 21.04., 19.05., 16.06., 21.07., 18.08., 22.09., 20.10., 24.11., 15.12. plkst. 10.00 – 11.00

28.01., 25.02., 24.03., 21.04., 19.05., 16.06., 21.07., 18.08., 22.09., 20.10., 24.11., 15.12.

plkst. 11.00 – 12.00

MARUTA PAIDERE
E-pasts: maruta42@inbox.lv
Tālrunis: 26392515

Katra mēneša trešā ceturtdiena plkst. 12.00 – 14.00

Katra mēneša otrā ceturtdiena plkst. 12.00 – 14.00

KĀRLIS BRŪVERS
E-pasts: karlis.bruvers@rugaji.lv
Tālrunis: 25717796

03.02., 02.03., 06.04.

plkst. 10.00 – 11.00