Deju kopa "Junora"

Šis brīnišķīgais stāsts aizsākās kādā 2011. gada saulainajā maija dienā, kad pēc labi paveikta darba pie kafijas tases atpūtās četras aktīvas dāmas. Viņas jau sen gribēja izrauties no ikdienas rūpēm un darbiem aktīvi darbojoties kādā kolektīvā. Tāpēc radās aizraujoša doma, ka vajadzētu dibināt tādu deju kolektīvu, kurā dejo tikai dāmas un dejas būtu daudz savādākas par jau redzētajām. Pavasara saules un siltuma ietekmē dāmas ātri vien atrada sev domubiedrenes, kas arī vēlējās sev par prieku uzdejot un uzturēt sevi labā fiziskajā formā.

Deju kopas ''Junoras'' pamatsastāvā ir 8 dejotājas, kuras kopā sanāk 2 reizes nedēļā. Dejojam skatuves dejas, kuru horeogrāfe ir Aija Grāmatiņa. Lai gan pastāvam tikai no 2011.gada maija, esam uzstājušās vairākos pasākumos: Novada svētkos, Upatnieku skolas salidojumā, Rugāju kora jubilejas koncertā, 18. novembra svētkos, Lieldienu koncertos, Ziemassvētku koncertos.

Dodamies arī izbraukuma koncertos ārpus Rugāju novada teritorijas. Esam viesojušās ar savām dejām Vectilžā, Briežciemā, Vīksnā, Litenē un citur. Mēs esam priecīgas par katru koncertu, kur ir iespēja uzstāties un sniegt prieku skatītājiem.