Civilā aizsardzība

Rugāju novada iedzīvotāju uzmanībai
Informācijas buklets ir paredzēts, lai informētu Jūs par rīcību dabas katastrofu, rūpniecisko avāriju un to
draudu gadījumos Rugāju novada teritorijā.

Glābšanas dienestu vienotais tālruņa numurs:
112

Kur zvanīt ekstremālās situācijās
( ja apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība, īpašums, vide, u.c. )

VUGD Latgales reģiona brigādes Balvu daļa:
112 vai 64501688

Valsts policija Latgales reģiona pārvalde Balvu iecirknis:
02; 64501600

Balvu neatliekamā medicīniskā palīdzība:
03; 113 vai 64473868

Gāzes dienests:
155

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde:
64638200, 64622597, 64622710


Pulcēšanās vietas Rugāju novada iedzīvotāju
evakuācijas gadījumā

Evakuācijas pulcēšanas vietas:

1. Rugāju novada domes ēka - Kurmenes iela 48, c. Rugāji

57.00007, 27.12771 rugaji aizsardz small

2.Tikaiņu bibliotēka - Tikaiņi, Rugāju pagasts

56.94549,27.19085
02Tikaini small

3. Daudzīvokļu mājas - Stradi, Rugāju pagasts

57.05304,27.0955
03Strazdini small

4. Mednieku nams „Mieriņi" - Upetnieki, Rugāju pagasts

57.02051,27.02147
04mierini small
5. „Liepusalas" mājas - Medņi, Rugāju pagasts

57.04307,27.18777
05medni small
6. Augustovas Romas katoļu baznīca - Kapūne, Lazdukalna pagasts

56.96192,27.07001
06Augustova small
7. Lazdukalna pagasta pārvalde - Bēŗzu iela 8. c. Benislava, Lazdukalna pagasts

56.92529,27.07962
07Benslava small
8. Veikals Kalmes - Liepari, Lazdukalna pagasts

56.891,27.1047
08kalmes small
9. Daudzdzīvokļu māja - Liepu iela 4 c. Skujetnieki, Lazdukalna pagasts

56.91546,27.16738
09Liepu iela small

Ieteikumi iedzīvotājiem, kā rīkoties bīstamās situācijās.

APZIŅOŠANA

 • Lai brīdinātu iedzīvotājus katastrofu un to draudu gadījumos, tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas.
 • Ja skan trauksmes signāls ,ieslēdziet radio SWH (100,3 Mhz), Latvijas radio (LR1- 106,8 Mhz un LR2 -101; 105 Mhz) un Latvijas televīziju LTV1 un LTV2, lai saņemtu informāciju par dabas katastrofu, rūpniecisku avāriju un to draudu gadījumiem, rīcību un veicamajiem aizsardzības pasākumiem. Neizslēdziet radioaparātus un televizorus, klausieties turpmāko informāciju.
 • Ieklausieties policijas un ugunsdzēsības glābšanas dienesta personāla sniegtajos paziņojumos pa skaļruņiem un izpildiet tos.
 • Paziņojiet par notikušo Jūsu tuvākajiem kaimiņiem.

EVAKUĀCIJA

 • Informācija par evakuēšanās nepieciešamību un papildus norādījumi Jums tiks sniegti pa radio un televīziju vai ar policijas skaļruņu palīdzību
 • Ievērojiet evakuācijas shēmu, ņemot vērā:
 • Jūsu atrašanās un patstāvīgās dzīves vietu;Evakuācijas izziņošanas gadījumā, ja iespējams, dodieties prom ar savu personīgo autotransportu, ievērojot evakuācijas virzienus.
  • evakuācijas virzienus;
  • evakuācijas pulcēšanās vietas;
  • evakuācijas galapunktus.
 • Evakuācijas gadījumā ņemiet līdzi personas Dokumentus, skaidru naudu, vērtslietas, pārtikas krājumus un tikai nepieciešamo apģērbu.
 • Neceliet paniku un saglabājiet mieru!

MĀJAS GATAVĪBA

Iepriekš sagatavojaties iespējamām katastrofām. Ieteicams turēt rezervē:

 • sērkociņus, sveces, kabatas lukturus, petrolejas lampu;radio ar rezerves baterijām;
 • gāzes (spirta) plītiņu;
 • medicīnisko aptieciņu un nepieciešamās zāles;
 • pārtikas rezerves un dzeramo ūdeni;
 • gāzmaskas;
 • skaidru naudu.
  Personas dokumentus uzglabājiet visiem ģimenes locekļiem zināmā un pieejamā vietā.

UGUNSGRĒKS
BĪSTAMĪBA

Ugunsgrēks var izraisīt ķermeņa un elpošanas ceļu apdegumus un saindēšanos ar degšanas produktiem.

RĪCĪBA

 • Ugunsgrēka gadījumā, neradot paniku, dodieties uz tuvāko evakuācijas izeju, pa kuru iespējama evakuācija. Apziņojiet tuvākos kaimiņus un palīdziet evakuēties cietušajiem, invalīdiem un bērniem. Nepieciešamības gadījumā izmantojiet ugunsdzēsības līdzekļus.
 • Liela piedūmojuma gadījumā pārvietojieties gar nesošajām sienām un iespējami tuvāk grīdai (pietupšoties, rāpus), jo tur būs vieglāk elpot. Ja ir informācija par cietušajiem vai iesprostotiem cilvēkiem, gāzes noplūdi u.c., paziņojiet par to glābšanas dienestam.
 • Ja evakuācija nav iespējama, tad palieciet dzīvoklī (mājoklī), aizveriet durvis, spraugas durvīs noblīvējiet ar ūdenī samitrinātu audumu. Pieejiet pie loga un signalizējiet par savu atrašanās vietu un pārliecinieties, ka esat pamanīts. Bez vajadzības neatveriet logus.
 • Ja jums ir apdegums, tad to atdzesējiet ar aukstu ūdeni un uzlieciet tīru apsēju.
 • Ja jums ir apdegums, tad to atdzesējiet ar aukstu ūdeni un uzlieciet tīru apsēju.
 • Ja cilvēkiem deg apģērbs, apsedziet viņu ar biezu segu, sākot no galvas. Ja deg jūsu apģērbs, nogulieties un velieties pa zemi.
  Par ugunsgrēku ziņojiet ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni - 112; 01.

BĪSTAMO ĶĪMISKO VIELU UN PRODUKTU NOPLŪDE
RĪCĪBA, ATRODOTIES TELPĀS

 • Aizveriet un noblīvējiet (ar ūdeni samitrinātu audumu) logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus un izslēdziet kondicionierus. Ja ir aizdomas par sprādzienbīstamu koncentrāciju izveidošanos telpā- neizmantojiet elektroierīces.
 • Aizsargājiet elpošanas ceļus, izmantojot vājā etiķskābes vai citronskābes šķīdumā vai vienkārši ūdenī samērcētus vates- marles apsējus un citus vairākkārt salocītus gaisa caurlaidīgus materiālus vai, ja Jūsu rīcībā ir, gāzmaskas vai respiratorus ar speciāliem filtriem, aizsarg apsējus.
 • Ja iespējams, pārliecinieties, vai Jūsu kaimiņi zina par avāriju un vai prot atbilstoši rīkoties. Atstājiet drošās telpas tikai pēc atbildīgo valsts institūciju paziņojuma saņemšanas (televīzija, radio, skaļruņi)

RĪCĪBA, ATRODOTIES ĀRPUS TELPĀM

Saņemot brīdinājumu par avāriju vai sajūtot asu, kodīgu smaku, meklējiet patvērumu tuvākajā ēkā. Ja tas nav iespējams, steidzīgi dodieties projām no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (tā lai vējš Jums pūstu no sāniem).
Ja Jums ir apgrūtināta elpošana, samērcējiet jebkuru gaisa caurlaidīgu audumu ar ūdeni un elpojiet caur to. Ja tas nav iespējams, centieties aizturēt elpu vai veikt īsas, seklas ieelpas. Ja jūtat veselības stāvokļa pasliktināšanos, griezties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību (112, 03).

RĪCĪBA, ATRODOTIES TELPĀS (PROPĀNS BUTĀNS)

Ja gāzes noplūde notikusi telpā, neizmantojiet elektroslēdžus un elektroierīces, nelietojiet atklātu uguni, atveriet logus, atstājiet telpu un ziņojiet glābšanas dienestam (pa tālruni 112, 01) par noplūdi.
Saņemot brīdinājumu par avāriju vai sajūtot gāzes specifisko smaku no ārpuses, aizveriet un noblīvējiet, ar ūdenī samitrinātu audumu, logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus.

RĪCĪBA, ATRODOTIES ĀRPUS TELPĀM

Saņemot brīdinājumu par avāriju vai sajūtot gāzes specifisko smaku, meklējiet patvērumu tuvākajā ēkā. Ja tas nav iespējams, steidzīgi dodieties projām no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai vējš Jums pūstu no sāniem).
Ja Jums ir apgrūtināta elpošana, samērcējiet jebkuru gaisa caurlaidīgu audumu ar ūdeni un elpojiet caur to. Ja tas nav iespējams, centieties aizturēt elpu vai veikt īsas, seklas ieelpas. Nelietojiet atklātu uguni.

VĒTRA

BĪSTAMĪBA

Vētra var izraisīt koku lūšanu, elektrolīniju vadu pārraušanu, konstrukciju apgāšanos, ūdens līmeņa celšanos. Tā var nodarīt postījumus ēkām, izraut kokus ar visām saknēm, pārvietot nepietiekami nostiprinātus priekšmetus. Vētras gadījumā iespējami elektroapgādes traucējumi, kā arī sakaru, apkures un ūdens padeves traucējumi.

RĪCĪBA

Sagatavojieties iespējamiem elektropadeves traucējumiem, nostipriniet vai noņemiet priekšmetus no māju balkoniem, aizveriet ēku un būvju durvis, logus, bēniņu lūkas un neuzturieties logu tuvumā. Neatstājiet telpas bez īpašas nepieciešamības.
Atrodoties ārpus telpām, nestāviet paši un nenovietojiet transporta līdzekļus zem kokiem, vieglām konstrukcijām, elektrolīnijām u.c. Netuvojieties pārrautiem elektrolīniju vadiem. Klajā laukā patverieties ieplakā, grāvī vai nogulieties zemē.

ZEMESTRĪCE

BĪSTAMĪBA

Zemestrīces gadījumā jutīsiet zemes grūdienus, iespējama priekšmetu kustēšanās, krišana. Var rasties plaisas sienās, bojājumi ēku konstrukcijās, elektropārvades līniju, sakaru komunikāciju un transporta kustības traucējumi u.c. Uzmanību, zemestrīce var atkārtoties!

RĪCĪBA

Ja zemestrīce sākusies, Jūsu rīcībā ir 10- 15 sekundes, lai nokļūtu drošākā vietā. Ja iespējams, atstājiet ēku pa tuvāko evakuācijas izeju. Ja nav iespējams atstāt ēku, stāviet durvju ailē, telpas stūrī, vai pieslienieties nesošajai sienai, meklējiet patvērumu zem stabilām konstrukcijām. Stāviet tālāk no logiem, grāmatu plauktiem un krītošiem priekšmetiem.
Ja atrodaties ārpus telpām, turieties tālāk no ēkām, elektrolīnijām. Ja iespējams, uzturieties klajā vietā.
Ja Jūs atrodaties automašīnā apstājieties tālāk no ēkām, tiltiem, viaduktiem u.c., palieciet automašīnā.
Esiet gatavi rīcībai zemestrīces atkārtošanās gadījumā!
Saņemot brīdinājumu par zemestrīces atkārtošanos un atrodoties telpās - noslēdzat elektroapgādi, ūdens un gāzes padevi un nekavējoties atstājiet telpas pa tuvāko evakuācijas izeju, ņemot līdzi somu ar izdzīvošanai nepieciešamām lietām un dokumentus. Brīdiniet par zemestrīci kaimiņus un palīdziet bērniem, invalīdiem un vecākiem cilvēkiem izkļūt no telpām.

RADIĀCIJAS AVĀRIJA
BĪSTAMĪBA

Avārija var radīt vides radioaktīvo piesārņojumu, kā rezultātā cilvēks tiek pakļauts jonizējošā starojuma ietekmei gan ārīgi, gan iekšķīgi (ieelpojot piesārņotu gaisu un lietojot uzturā piesārņotus produktus).

RĪCĪBA

Aizveriet un noblīvējiet logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus.
Aizsargājiet elpošanas ceļus, izmantojot vates- marles apsējus, gāzmaskas vai respiratorus. Joda tabletes lietojiet saskaņā ar lietošanas norādījumiem un rekomendācijām.
Neuzturieties ārpus telpām un sagatavojiet dzeramā ūdens krājumus slēgtos traukos. Pārtikas produktus hermētiskā iepakojumā. Sagatavojieties iespējamai evakuācijai, līdzi ņemot nepieciešamās mantas hermētiskā iepakojumā. Ja jūtat veselības stāvokļa pasliktināšanos, izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību ( 112; 03).