Rugāju novada domei, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu pieņemšana

Personīgi iestādē

Rugāju novada domē

Vispārējā un juridiskā nodaļa

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: dome@rugaji.lv

Informācija par pakalpojumu

Dokumentu, kas adresēti Rugāju novada domei, struktūrvienībām un amatpersonām, pieņemšana. Dokuments (iesniegums, sarakstes vēstule u.tml.) tiek pieņemts klātienē. Rugāju novada domes sekretāre izvērtē pēc kompetences saņemto dokumentu un nodod adresātam. Nepieciešamības gadījumā sekretāre noformē mutvārdu iesniegumu.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Jāiesniedz Rugāju novada domei, struktūrvienībām vai amatpersonām adresēts dokuments.

Nepieciešamie dokumenti

Nav

Pakalpojuma maksa

Pakalpojums ir bezmaksas

Reglamentējošie normatīvie akti

Iesniegumu likums; Administratīvā procesa likums.

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 27832856 (Arnita Pugača, sekretāre)

e-pasts: dome@rugaji.lv