Adopcija/ brāļu un māsu šķiršana

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 36, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

(atrodas ēkas 2. stāvā, ieeja no pagalma autostāvvietas puses)

Elektroniski

e-pasts: rugajupt@inbox.lv

Informācija par pakalpojumu

Administratīvo lietu par brāļu un māsu šķiršanu adopcijas gadījumā bāriņtiesa ierosina:

a) uz iesnieguma pamata;

b) iestādes iniciatīvas pamata;

c) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Lai ierosinātu administratīvo lietu par brāļu un māsu šķiršanu adopcijas gādījuma, jāiesniedz iesniegums.

2. Izskatīšanas laiks- 1 mēnesis, bet bāriņtiesa to var pagarinā,t pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta -4 mēneši, bet atsevišķos gadījumos līdz gadam.


Uzziņas un informācija

Tālrunis: 26667258 (Rasma Piliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja)

e-pasts: barintiesa@rugaji.lv