Atzīmēti Nemitīgās Palīdzības Dievmātes svētki Augustovas baznīcā

Atzīmēti Nemitīgās Palīdzības Dievmātes svētki Augustovas baznīcā

Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīca ir ievērojama ar to, ka tajā atrodas viena no retajām altāra svētgleznām, kas ir tikai divās baznīcās Latvijā (otra šī svētglezna atrodas svētā Franciska baznīcā) - NemitīgāsPalīdzības Dievmātes glezna. Kā vēsta tradīcija - tai ir dziedinošs spēks, lai arī tā ir kopija no oriģinālās gleznas, kas atrodas Romā - svētā Alfonsa Liguri baznīcā.

Nemitīgās Palīdzības Dievmātes svētkus baznīca atzīmē ik gadu 27. jūnijā. Jau vairāk kā 10 gadus, prāvesta Oļģerta Misjūna kalpošanas laikā, pēc draudzes vadītājas Guntas Grigānes ieteikuma, tieši šajā dienā Augustovas baznīcā tiek godināta Nemitīgās Palīdzības Dievmāte. Tā ir īpaša draudzes svētku diena, kad baznīcā pulcējas ievērojams skaits cilvēku no dažādām vietām. Svētki tika svinēti arī šogad un skaisto notikumu vēl īpašāku padarīja restaurētās Nemitīgās Palīdzības Dievmātes svētbildes atvēršana un iesvētīšana pirms Mises, kā arī jauno liturģisko piederumu - biķeres, ciborija un ampulu iesvētīšana. “Vēlos informēt, ka šiem priekšmetiem, pirms došanās mūžībā, savu ziedojumu novēlēja Zinaida Seikstule,” pirms to iesvētīšanas teica draudzes prāvests O.Misjūns.

Svētā Mise notika ar vairāku priesteru piedalīšanos, to cancelebrēja prāvesti - Oļģerts Misjūns, Māris Laureckis, Guntars Skutels, vikārs Fēlikss Šneveļš. Uz procesijas laiku ar savu klātbūtni iepriecināja prāvests Staņislavs Prikulis

Svēto Misi celebrēja Renārs Birkovs, savā uzrunā aicinot atcerēties par to, ka šie svētki mums atgādina, ka baznīca nav tikai bīskapi un priesteri, tas ir mūsu visu kopīgais ceļš, tā ir arī visa ticīgā tauta. “Šodien, iesvētot restaurēto Nemitīgās Palīdzības Dievmātes svētgleznu, atgādinu, ka Dievmāte nemitīgi ir kopā ar mums un aizlūdz par mums. Dievmāte ir labākais uzticības un ticības piemērs. Arī mums Svētā Marija māca būt uzticīgiem Dievam, uzticīgiem savai ticībai, savai baznīcai. Šķiet, ka tās ir pašsaprotams lietas, bet ikdienā ikviens no mums sastopas ar dažādiem pārbaudījumiem, grūtībām un reizēm šķiet, ka ir ļoti grūti lūgties, ļoti grūti ticēt Dievam, kad redzam to ļaunumu, kāds ir pasaulē. Taču tieši Svētā Marija mums atgādina, ka ir vērts ticēt, ir vērts lūgties, ja arī citreiz ticība mēdz zust. Es domāju, ka katrs no mums var atcerēties kādu gadījumu dzīvē, kad esam lūgušies. Vienreiz, otrreiz, mēnešiem, gadiem lūgušies, bet bez rezultāta. Šķiet, ka nekas nenotiek, bet vienā brīdī atnāk atrisinājums un tas ir pat labāks nekā cilvēks ir varējis iedomāties, lūk tas ir uzticības rezultāts,” teica R. Birkovs.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, pateicoties par uzaicinājumu un vedot sveicienu no Balvu novada pašvaldības, atgādināja, ka katram cilvēkam ir daudz par ko lūgties, svarīgākais ir to darīt. “Būtiski ir tas, kādi mēs kļūstam lūgšanu laikā, kā mēs maināmies. Nemitīgās Palīdzības Dievmātes svētbilde, kas ir Romā, šajā baznīcā vai pie katra mājās, ziniet, tās visas strādā vienādi – tās darbojas un mūsu lūgšanas arī,” sveicot klātesošos svētkos, teica S. Maksimovs.

Pēc svētās Mises notika skaista procesija ap baznīcu, kurā piedalījās 44 dalībnieki. Vairākas ģimenes, bērni un jaunieši, prāvesti un Misē klātesošie cilvēki, tādejādi apliecinot savu prieku un pateicību Dievmātei. Kā jau svētkos pieklājas, tie noslēdzās ar kopīgu vakariņu Agapi baznīcas dārzā, kad cilvēki varēja parunāties viens ar otru, priesteriem un Balvu novada vadību.

Savukārt baznīcas valdes priekšsēdētāja Gunta Grigāne pateicās ikvienam ziedotājam, kurš devis savu artavu, lai izdotos svētki un daudzie paveiktie darbi baznīcas uzturēšanā.

„Neskatoties uz karsto laiku, kas mums bija kā pārbaudījums, svētki aizritēja jaukā un dvēseliskā atmosfērā. Paldies ik vienam, kas tajos piedalījās un pagodināja mūsu Dievmāti. Paldies priesteriem un Balvu novada vadībai. Nākošajā gadā mūsu baznīcai svinēsim 195 gadus. Gatavojoties šiem svētkiem, daudz ir paveikts baznīcas un tās apkārtnes uzturēšanā un labiekārtošanā. Liels paldies cilvēkiem par ziedojumiem, ieguldīto darbu un laiku. Kopīgiem spēkiem un ziedojumiem līdz nākošā gada svētkiem mums būtu jāatjauno sliktā stāvoklī esošais žogs apkārt baznīcas dārzam. Paldies visiem, kuri jau ir ziedojuši šim mērķim. Aicinu atbalstīt ar ziedojumiem šī mērķa sasniegšanai. Kopā mēs esam spēks un varam panākt daudz!”, tā pēc svētkiem saka Gunta Grigāne.

Paldies vārdi tika teikti katram procesijas dalībniekam. Taču par ievērojami lielo ziedojumu, kas deva iespēju restaurēt Nemitīgās Palīdzības Dievmāte svētbildi, īpašu draudzes pateicību saņēma Ineta Logina no Rīgas. Paldies vārdi izskanēja gleznas restauratorei Līgai Šļakotai. Par kopīgu sadarbību Agapes sagatavošanā un pasniegšanā paldies vārdus izteica „Senda Dz” kolektīvam un tā vadītājai Dz.Sprudzānei.


Informācija, foto: Agrita Luža