​Piekto reizi Lazdukalna saieta namā norisinājies sadancis “Pavasara ziedu ceļos - 5”

​Piekto reizi Lazdukalna saieta namā norisinājies sadancis “Pavasara ziedu ceļos - 5”

Piekto reizi Lazdukalna saieta namā norisinājies sadancis “Pavasara ziedu ceļos - 5”. Vienpadsmit dāmu deju kolektīvi un deju kopas, kuras visas vieno dejotprieks, katra ar visskaistāko skatuves tērpu un aksesuāriem, kā arī ar prieku par atkalsatikšanos, priecēja klātesošos ar dažādām dejām.


Sadanci atklāja Lazdukalna Saieta nama Senioru Eiropas deju kopa “Tonuss”, pie sevis ciemos aicinot tuvākus un tālākus ciemiņus:
  • Eiropas DK “Atvasara” (Balvi)
  • Senioru Dāmu DK “Priecīgās vecmāmiņas” (Ludza)
  • Senioru DK “Sidraba pavediens” (Alūksne)
  • DK “Viola” (Vectilža)
  • DK “Gaspaža” (Baltinava)
  • Senioru DK “Intriga” (Viļaka),
  • Senioru Eiropas DK “Rūtas” (Kubuli)
  • Senioru Dāmu DK “Dardedze” (Varakļāni)
  • Sieviešu DK “Asjate” (Bērzpils)
  • DK “Mētras” (Tilža)