Arī martā aicinām interesentus piedalīties fizioterapeita nodarbībās Rugājos un Lazdukalnā

Arī martā aicinām interesentus piedalīties fizioterapeita nodarbībās Rugājos un Lazdukalnā