Iespēja apmeklēt TRX vingrošanas nodarbības Rugājos un Lazdukalnā

Iespēja apmeklēt TRX vingrošanas nodarbības Rugājos un Lazdukalnā