Mūžības ceļā pāragri aizsaukta Rugāju sporta centra direktore Inita Briede

Mūžības ceļā pāragri aizsaukta Rugāju sporta centra direktore Inita Briede

Tuvs cilvēks var nolīt kā lietus, atnākt kā sniegs,

būt kā migla vai eņģelis balts, kas vienmēr

pār tevi stāv un piedalās tavās dvēseles sarunās…


Šķiet palika pavisam nedaudz, lai līdz ar pavasari un plaukstošiem bērziem, pazustu arī dzīves skarbie vēji, taču 26. februārī, ar plaukstošām cerībām pilna, apklusa Rugāju sporta centra direktores sirds.

INITA BRIEDE mūsu prātos un sirdīs paliks kā godīga, taisnīga, izpalīdzīga, uzticama un sirsnīga kolēģe. Inita sevi pierādīja kā zinošu un darbīgu cilvēku. Absolvējusi Rugāju vidusskolu, vēlāk ieguvusi augstāko izglītību, studējot Latvijas Universitātē un iegūstot humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā, Inita Briede arvien tiecās uz jaunām zināšanām un sasniegumiem.

Inita Briede savas darba gaitas uzsāka Rugāju vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē, būdama mīļa, enerģiska un atbalstoša audzinātāja mazākajiem bērniem. Vēlāk viņas ceļš veda uz Rugāju novada domi, kur viņai tika uzticēta sekretāres pienākumu veikšana. Arī šos pienākumus Inita veica ar augstu atbildības sajūtu, precizitāti un pozitīvu attieksmi, palīdzot iedzīvotājiem un kolēģiem ikdienā. Kādu brīdi, pēc darba attiecību izbeigšanas Rugājos, Inita Briede devās dzīvot un strādāt uz Rīgu. Atgriežoties no galvaspilsētas, Inita joprojām tika gaidīta Rugājos. Ar savu cīņas sparu, pārliecību un jauniem mērķiem, Inita Briede 2019. gadā kļuva par Rugāju sporta centra direktori. Strādājot ar sportiskiem, mērķtiecīgiem jauniešiem, kā arī kolēģiem, Inita sevi pierādīja kā vadītāju ar stingru, taču saprotošu un atbalstošu nostāju. Vārdi, ko viņa ir teikusi, darbi, ko viņa ir veikusi, dvēsele, ko viņa sevī nesa, dzīvos joprojām mūsu sirdīs un atmiņās.

Inita Briede no mums tika aizsaukta pāragri. Viņai priekšā vēl bija dzīve, par kuru priecāties, mīļais dēliņš, kuru audzināt un lolot, sapņi, kurus piepildīt un daudzus laimes brīžus pieredzēt.Bet mēs klusējot paliekam… vēji šalko un mierina mūs. Cilvēka dzīvei ir zvaigznes gājums - tā iemirdzas un nodziest, paliek klusums, neizteikti vārdi.

Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam kopā ar Initas Briedes ģimeni, piederīgajiem, draugiem un kolēģiem, viņu pāragri mūžībā pavadot.


Rugāju pagasta pārvalde